La calle Bordils de Porto Cristo seguirá cerrado al tráfico rodado de vehículos
La calle Bordils de Porto Cristo seguirá cerrada al tráfico rodado porque el PP para abrirla solo consiguió el apoyo de AIPC-SyS y VOX, votaron en contra MÉS-Esquerra y PSOE
Si hubo consenso entre los/as 21 regidores/as para solicitar al Govern el PAC Salud las 24 horas en el solar que se entregó al Govern en la zona del Auditorio en el Paseo del Ferrocarril
AGENCIA MANACORNOTICIAS 13/02/2024 - 07:51:34
Los populares consiguieron los votos de PP, VOX y AIPC-SyS, en total 10 regidores/as de 21, insuficientes para su apertura. Votaron en contra por unas u tras razones los 7 ediles de MÉS-Esquerra y los 4 del PSOE, total 11 de 21

La calle Bordils de Porto Cristo seguirá cerrado al tráfico rodado de vehículos, la Moción del PP para abrirla en una sola dirección no contó con los apoyos suficientes y fue rechazada. Pedían al Pleno de anoche los populares descongestionar la Ronda del Oeste con la apertura en parte de Bordils.

Los populares consiguieron los votos de PP, VOX y AIPC-SyS, en total 10 regidores/as de 21, insuficientes para su apertura. Votaron en contra por unas u tras razones los 7 ediles de MÉS-Esquerra y los 4 del PSOE, total 11 de 21, fue rechazada la Moción. La diversidad de opiniones en cada Plenario hace imprevisible el resultado de cada punto.

También hubo votación en el cambio de nuevas ordenanzas, aquí el Gobierno de 9 propuso modificaciones y contó con el rechazo de PP y VOX, salió adelante porque el PSOE optó en este caso por la abstención.

Si hubo consenso entre los/as 21 regidores/as para solicitar al Govern el PAC Salud las 24 horas en el solar que se entregó al Govern en la zona del Auditorio en el Paseo del Ferrocarril, los concejales creen que es urgente su construcción y puesta en funcionamiento, los 50.000 habitantes obligan a que la Atención Primaria sea considerada urgente, el ambulatorio de Sa Torre no puede asumir tanto trabajo y demanda.

También hubo votación en el cambio de nuevas ordenanzas, aquí el Gobierno de 9 propuso modificaciones y contó con el rechazo de PP y VOX, salió adelante porque el PSOE optó en este caso por la abstención. Se necesitaba más votos a favor que en contra.

Reglamento del Consejo Escolar Municipal. Por todo ello, RESUELVO. Primero- Delegar en la Concejala Delegada del Área de Cohesión Social y Educación, Dª. Carme Gomila Domínguez, la presidencia efectiva del Consejo Escolar Municipal a partir de esta resolución.

Tercero.- Publicar en el BOIB la delegación a que hace referencia en punto primero de esta resolución, la cual se entenderá aceptada de forma tácita en el plazo de 24 horas de la fecha de la resolución, si la destinataria no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación, según establece el artículo 114 del ROF.

Cuarto. Dar traslado, para su conocimiento y efectos, de esta resolución a las personas afectadas, al Consejo Escolar Municipal y al departamento de Educación.

Quinto. Difundir el contenido de esta resolución de conformidad con el principio de transparencia mediante su publicación actualizada y permanente en la sede electrónica municipal, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 5 y ss de la Ley 19/2913, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información y buen gobierno». Manacor, fecha de firma electrónica (9 de febrero de 2024). El alcalde, Miquel Oliver Gomila. 

EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR INSTA LA CONSELLERIA DE SALUT PERQUÈ COMENCI DE MANERA IMMINENT LES OBRES DEL NOU CENTRE DE SALUT DE MANACOR. El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat per unanimitat aquest dilluns horabaixa la reivindicació de la necessitat de construir de manera urgent un nou centre de salut a Manacor. Ho ha fet arran de l’aprovació d’una moció presentada de manera conjunta els grups municipals de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS i PSIB-PSOE i ha estat secundada també pels grups del PP i VOX. 

En l’exposició de motius, la moció recorda que el 10 d’octubre de 2022, el ple de l’Ajuntament de Manacor va acordar cedir gratuïtament a la Conselleria de Salut un terreny de 4.278 metres quadrats de superfície situat al passeig del Ferrocarril amb l’objectiu de construir-hi un nou centre de salut que doni resposta a l’augment de població de Manacor, que ha passat dels 30.177 habitants de l’any 1990 – quan es va construir l’únic centre de salut de Manacor – als prop de 50.000 actuals. El nou espai sanitari tendrà adscrites més de 17.000 targetes sanitàries i estava pressupostat per 9,8 milions d’euros. Si bé estava previst iniciar aquestes obres durant 2023, amb una durada estimada d’entre 18 i 24 mesos, la realitat és que encara no han començat i aquesta inversió tan sols no està inclosa en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

El batle de Manacor, Miquel Oliver, i la delegada responsable dels assumptes sanitaris, Paula Asegurado, han donat a conèixer durant el ple una trobada amb el personal sanitari del Centre de salut de Sa Torre, que ha respost amb paciència i professionalitat a la saturació d’aquest centre, i que reivindica la nova instal·lació. «Defensar la sanitat pública també implica realitzar inversions per al creixement de les instal·lacions (...) Posar els recursos a l’abast dels professionals sanitaris perquè puguin realitzar la seva tasca fonamental en condicions dignes», diu el text aprovat. 

Ratificació del topònim de Porto Cristo. El ple de l’Ajuntament de Manacor també ha aprovat per unanimitat la proposta de reiterar l’ús correcte del topònim de Porto Cristo. La delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà, ha recordat que el Tribunal Suprem el 20 de febrer de 1998 dictà sentència fixant el topònim com a Porto Cristo. Així mateix, el 2003 l’Ajuntament requerí al Govern de les Illes Balears el dictamen d’un decret per donar compliment a aquesta sentència, fet que arribà el gener de 2004.

Posteriorment, el 2012, la Junta de Districte de Porto Cristo acordà elevar al Plenari un recordatori de la necessitat d’usar de forma correcta el topònim Porto Cristo, i el 2013, el ple municipal acordà requerir la utilització correcta del topònim de Porto Cristo de conformitat amb l’exposat als anteriors antecedents. Recentment, la Junta de Districte de Porto Cristo, en sessió de 4 de desembre de 2023 acordà reiterar a les institucions corresponents l’ús correcte del topònim de Porto Cristo de conformitat amb l’acord del Ple de 8 de setembre de 2003. 

Davant tot això, el ple requereix novament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al Consell de Mallorca que utilitzin correctament el topònim de Porto Cristo, d’acord amb el Decret 2/2004, de 16 de gener de 2004, que modifica el decret 36/1988 sobre formes oficials de topònims de les Illes Balears, i que procedeixin a modificar les senyals indicatives de l’esmentat nucli tant als seus accessos com als plànols. Aquesta proposta s’ha aprovat per unanimitat. 

Pla normatiu. El ple municipal ha aprovat el Pla anual normatiu de l’Ajuntament de Manacor per al 2024. Entre les iniciatives que inclou el Pla normatiu hi ha el Pla especial d’accessos i aparcaments de Cala Varques previst al Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics del Consell de Mallorca; el Pla especial del conjunt històric del centre de Manacor, una de les actuacions que preveu el Pla General a desenvolupar durant el primer quadrienni; l’Ordenança reguladora de renous i vibracions, amb l’objectiu d’adequar-se a la normativa supramunicipal vigent; l’Ordenança reguladora de la mobilitat al terme municipal de Manacor; o la modificació del reglament regulador del funcionament de la Junta de Districte de Porto Cristo.  

El Pla anual recull també la iniciativa de la cartera municipal de Serveis Socials de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor, amb l’objectiu d’acostar els serveis que es presten des d’aquesta àrea a la ciutadania i garantir així el dret a la informació sobre els serveis socials comunitaris de competència municipal i alhora ordenar el conjunt de prestacions, tràmits i actuacions de prevenció i atenció.

Altres iniciatives incloses fan referència a la participació ciutadana, les Ordenances fiscals i Ordenances reguladores de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributaris i preus públics; o l’aprovació del Reglament de funcionament de l’Escorxador municipal de Manacor, amb l’objectiu de dinamitzar el sector amb accions encaminades a activitats respectuoses amb el medi ambient i potenciar el producte local, autòcton i ecològic; entre d’altres.

Moció amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència. El ple municipal ha aprovat amb el vot favorable dels grups municipals de MÉS-Esquerra, PP, PSIB-PSOE i AIPC-SyS la moció del grup municipal MÉS-Esquerra amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència, que ha tengut lloc aquest passat 11 de febrer. 

L’Ajuntament de Manacor dona suport, d’aquesta manera, a les reivindicacions de les dones científiques i fer un reconeixement especial a la seva tasca per tal de trencar els estereotips i rols de gènere en les etapes més primerenques per a no condicionar les decisions que les nines hauran de prendre vers el seu futur. Així mateix, insta a totes les administracions a donar suport i finançament perquè les dones científiques puguin continuar desenvolupant la seva tasca, a més de seguir visibilitzant les dones a l’àmbit científic i acostar la seva tasca als entorns escolars.

«La inclusió de les dones impulsa l’excel·lència científica i augmenta la qualitat dels resultats. Comptar amb nines i dones mallorquines en la ciència ens brindarà a tota la societat insular solucions més sòlides, sostenibles, creatives i eficients, i sense dubte contribuiran a millorar la nostra vida», ha expressat Carme Gomila durant l’exposició de motius de la moció aprovada.  

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


7
1
Joana
A esta pijiprogre del PSOE que vive en un chalé en la zona residencial más exclusiva de Porto Cristo, lo de Burdils no le afecta. Si viviera en las calles Mar o Navegants otro gallo cantaría.
Mateu
Maria Antonia des PSOE no te cau sa cara de vergonya tu que vius a Porto Cristo?
Portenyo
¿ Carrer Burdils tancat ?, ja arribará s’estiu i riurem, veurem qui son es curts.
Usuari Burdils
NURIA LA GRANDE VOTASTE EN CONCIENCIA PERO SOLO POR TU CONCIENCIA HACIENDO AMIGOS COMO SIEMPRE ESPERO QUE EN NUESTRO QUERIDO PORTO CRISTO TENGAS CERO VOTOS
Toni
Sa costa d'en Blau auria de esser oberta per el transit i el que demanen la seva opertura no son ignorans, son gent que la trasita un dia si i un altre també i sap de les dificultats que es tenen per la capritxada de uns quants
toni
La majoria de gent de Porto Cristo volem qeu s'obri amb el sentit de sortida, tenim aquesta necessitat pero com sempre les politiques de Patinet de MES i l'ignorancia rancia del PSOE han tombat aquesta mocio, Els de Porto cristo ens recordarem a les properes eleccion, tendrem memoria. i sobre el comentari Arruix sa veu que aquest no viu a porto cristo i no pateix les consecuencies.
Arruix
Només gent curta i poc viatjada poc defensar que sa primera línia costanera no sigui peatonal. Fan llàstima per sa seva trista ignorància!