La Fundación Trobada conmemorará el 30 aniversario
El 3 de diciembre a las 19h en S'Agrícola de Manacor presentación del libro “Latidos del Albergue” el Aniversario 30 años de historia
Fundación, patronos, profesionales, voluntarios y los propios usuarios, el carácter familiar del centro: cada evento, noticia, contratiempo, desgracia, alegría o tristeza ha sido un latido del corazón del albergue
AGENCIA MANACORNOTICIAS 28/11/2022 - 08:51:35
En el acto intervendrán Noèlia Hernández García, directora de la Fundación Trobada y José Luis Garcia Mallada, coordinador del equipo de redacción del libro, quien interpretará unas cuantas piezas en el piano.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA FUNDACIÓN TROBADA DE MANACOR. El próximo sábado día 3 de diciembre a las 19:00 horas tendrá lugar en la sala de la Asociación Cultural S'Agrícola la presentación del libro «Latidos del Albergue» mediante el cual la Fundación Trobada conmemorará el 30 aniversario de la puesta en marcha de su albergue de personas sin techo de Manacor. En el acto intervendrán Noèlia Hernández García, directora de la Fundación Trobada y José Luis Garcia Mallada, coordinador del equipo de redacción del libro, quien interpretará unas cuantas piezas en el piano.

La idea de esta publicación no es tratar cuestiones referentes a la problemática de las personas sin hogar, mejor cada artículo es una anécdota de la vida del albergue, por lo que si tuviera que subtitularse el libro, podría decir -se «noticiario o anecdotario del Albergue». Su título «Latidos del Albergue» quiere significar para todos los integrantes de la Fundación, patronos, profesionales, voluntarios y los propios usuarios, el carácter familiar del centro: cada evento, noticia, contratiempo, desgracia, alegría o tristeza ha sido un latido del corazón del albergue que le han oído todos los miembros como un solo cuerpo.

19:00 horas tendrá lugar en la sala de la Asociación Cultural S'Agrícola la presentación del libro «Latidos del Albergue» mediante el cual la Fundación Trobada conmemorará el 30 aniversario de la puesta en marcha de su albergue

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LA FUNDACIÓ TROBADA. El proper dissabte dia 3 de desembre a les 19 hores tendrà lloc a la sala de l’Associació Cultural s’Agrícola la presentació del llibre «Batecs de l’Alberg» mitjançant el qual la Fundació Trobada commemorarà el 30è aniversari de la posada en marxa del seu alberg de persones sense sostre de Manacor. A l’acte intervendran Noèlia Hernández Garcia, directora de la Fundació Trobada i José Luis Garcia Mallada, coordinador de l’equip de redacció del llibre, el qual interpretarà unes quantes peces al piano.

La idea d’aquesta publicació no és tractar qüestions referents a la problemàtica de les persones sense llar, més bé cada article és una anècdota de la vida de l’alberg, per la qual cosa si s’hagués de subtitular el llibre, podria dir-se «noticiari o anecdotari de l’Alberg». El seu títol «Batecs de l’Alberg» vol significar per tots els integrants de la Fundació, patrons, professionals, voluntaris i els mateixos usuaris, el caràcter familiar del centre: cada esdeveniment, notícia, contratemps, desgràcia, alegria o tristesa ha estat un batec del cor de l’alberg que l’han sentit tots els membres com un sol cos.

CONFERÈNCIA DE MIQUEL ÀNGEL RIERA SOBRE L’OBRA DE GASPAR RIERA. El passat 24 de novembre Miquel Àngel Riera fill del pintor Gaspar Riera va oferir a S’Agrícola una conferència sobre la vida i obra del seu pare.

Miquel Àngel ha volgut commemorar el centenari del naixement del seu pare amb un conjunt d’exposicions i conferències sobre la seva obra i així un dels llocs triats per fer-ho ha estat la sala de S’Agrícola a Manacor.

La conferència de Riera va consistir amb una projecció de fotos i quadres que reflectien l’evolució tan vital com artística de Gaspar amb una explicació totalment detallada dels llocs, moments i estils a què feien referència.

Així es va veure una primera etapa del pintor on el protagonisme eren dels paisatges de la serra, cosa que era natural ja que si més no havia nascut a Estellencs i per tant eren els primers lloc que ell havia conegut. Després hi ha una segona fase on es veu que ha estat captivat pel pla de Mallorca i plasma en el seu llenços la varietat del seus colors.

Una bona xerrada que ens va servir també per recordar coses i paisatges de la Mallorca de fa cinquanta anys i que ara malauradament hem perdut. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado