Les quantitats previstes per a cada municipi són les següents:
El Consell de Mallorca a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials posa a disposició de tots els ajuntaments 3.590.352 € per afrontar les ajudes urgents a persones especialment vulnerables a cada municipi
El Consell ha decidit canalitzar també cap als ajuntaments aquesta part del finançament de les ajudes amb caràcter d’urgència provinent del GOIB, 800.000 €. Els altres 2 milions d’euros, fins a completar la quantitat compromesa.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 07/04/2020 - 01:00:00
L’atenció social a domicili, el reforç dels serveis de teleassistència, l’adquisició d’equips de protecció individual, o la prestació de rendes socials d’urgència o d’inserció són algunes de les finalitats dels fons destinats.

El Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, posa a disposició de tots els ajuntaments 3.590.352 euros per afrontar les ajudes urgents a persones especialment vulnerables a cada municipi. L’IMAS és l’encarregat de canalitzar aquestes ajudes de caràcter urgent. Del total de 3,6 milions, 1,6 milions provenen de fons de l’Estat, gestionats a través del Govern de les Illes Balears que els ha destinat a parts gairebé iguals al Consell de Mallorca i als ajuntaments.

El Consell ha decidit canalitzar també cap als ajuntaments aquesta part del finançament de les ajudes amb caràcter d’urgència provinent del GOIB, 800.000 €. Els altres 2 milions replica watches uk d’euros, fins a completar la quantitat compromesa de 3,6 milions d’euros, també els aporta el Consell de Mallorca de fons propis.

Les quantitats assignades a cada municipi són diferents, en atenció a la carrega poblacional, segons els criteris de repartiment que tenen en compte la població general, i en particular aquella que és major de 65 anys o menor de 16.

Els municipis de Mallorca, en nom propi o representats a través de la Mancomunitat del Pla, signaran un conveni amb l’IMAS en els pròxims dies, que els permetrà començar a disposar del finançament. Les quantitats assignades a cada municipi són diferents, en atenció a la carrega poblacional, segons els criteris de repartiment que tenen en compte la població general, i en particular aquella que és major de 65 anys o menor de 16.

Les quantitats previstes per a cada municipi són les següents:

Alaró 22,292.27 €

Alcúdia 79,694.01 €

Andratx 44,766.09 €

Artà 31,507.57 €

Banyalbufar 4,623.02 €

Binissalem 34,408.65 €

Búger 6,318.12 €

Bunyola 27,333.81 €

Calvià 199,884.78 €

Campanet 11,275.05 €

Campos 43,694.38 €

Capdepera 46,652.46 €

Consell 16,279.24 €

Deià 4,905.59 €

Escorca 3,662.75 €

Esporles 20,251.36 €

Estellencs 3,992.96 €

Felanitx 71,682.43 €

Fornalutx 5,071.95 €

Inca 133,116.57 €

Lloseta 23,959.13 €

Llucmajor 146,848.34 €

Manacor 175,086.23 €

Mancor de la Vall 7,723.70 €

Marratxí 148,322.94 €

Muro 28,640.78 €

Palma 1,653,448.87 €

Pollença 65,394.49 €

Porreres 22,375.03 €

Pobla (Sa) 54,330.56 €

Puigpunyent 9,279.41 €

Sant Llorenç des C. 33,713.45 €

Santa Margalida 49,638.21 €

Santa Maria del Camí 29,628.51 €

Santanyí 48,760.09 €

Selva 16,153.52 €

Salines (Ses) 19,808.61 €

Sóller 55,000.60 €

Son Servera 45,787.49 €

Valldemossa 9,145.69 €

Mancomunitat Pla 135,894.26 €.

La iniciativa parteix del RD 8/2020 de 17 de març, que habilita un fons extraordinari per transferir a les comunitats autònomes per a destinar a despeses socials urgents sorgides amb motiu de la crisi del COVID-19. Balears ha estat el destinatari de 7,5 milions d’euros del total de 300 milions que hi destina el Govern de l’Estat. D’aquests, 1,6 són els fons que el GOIB ha previst per l’illa de Mallorca. El Consell els destina de manera íntegra a l’atenció social de tots els municipis, i els suplementa amb altres 2 milions d’euros, que provenen del romanent positiu de tresoreria de 2019, amb el que s’arriba a la quantitat global de 3,6 milions d’euros.

El RD 8/2020 indica que els fons que es destinin a diputacions o entitats locals es formalitzaran a través de l’ampliació dels convenis existents i es destinaran a les finalitats detallades en el mateix document. L’atenció social a domicili, el reforç dels serveis de teleassistència, l’adquisició d’equips de protecció individual, o la prestació de rendes socials d’urgència o d’inserció són algunes de les finalitats dels fons destinats a ajudes urgents a persones vulnerables.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado