FBSITIB
Donants puntuen amb excel·lent el servei i se senten segurs durant la pandèmia
Els donants tenen una millor opinió de l'atenció rebuda en temps de pandèmia.
fbstib.org 22/10/2021 - 15:37:32
Donants puntuen amb excel·lent el servei i se senten segurs durant la pandèmia

Els donants tenen una millor opinió de l'atenció rebuda en temps de pandèmia.

L’enquesta a donants  ha permès comprovar que els donants han rebut correctament la informació sobre les mesures que s'han anat adoptant al llarg de 2020 i s’ha aconseguit evidenciar que els donants s'han sentit segurs durant el procés de donació.

Durant l'any 2020 un dels objectius del Banc de Sang ha estat garantir la seguretat i traslladar informació rellevant per protegir al personal i als donants de la COVID.

Dins del sistema de qualitat del Banc de Sang del BSTIB un dels processos estratègics és la mesura del nivell de satisfacció del servei que oferim mitjançant enquestes personalitzades adaptades a la situació de  pandèmia.

L’objectiu d’aquestes enquestes ha estat conèixer l'experiència dels donants durant la pandèmia, el seu grau d'ansietat en donar en situacions de crisi i saber en quins aspectes es pot millorar en situacions de crisi.

Així, durant l'any 2020 es van recollir 4.389 enquestes a donants.
  Nombre d’enquestes recollides Dimensió de la població enquestada.2020 Nivell de confiança de la mostra Grau de satisfacció1
No han pogut donar 76 5.131 90% 81,8%
Primera donació 220 1.983 90% 94,8%
Habituals 4.093 18.481 99,9% 92,4%
1: valoració global dels nostres serveis, 100% és la màxima puntuació.

De l’anàlisi dels resultats, destaquen que els donants  67% ja coneixien les mesures COVID abans de donar; van rebre informació a través dels mitjans del BSTIB, el 29,7% (RRSS, web, email, SMS, etc.); als mitjans de comunicació convencionals, el 12,14%; en les Xarxes Socials, un 6,08%; d’una altra persona, el 2,67%; i d’altres mitjans, un 4,61%. El 94,90% va tornar a rebre informació sobre les mesures de prevenció de la COVID al lloc de donació.

Al 96,68% dels donants li van semblar suficients les mesures de prevenció, un 1,60% les va trobar excessives i un 1,72% les va considerar insuficients. Davant la pregunta “Et vas sentir segur?”, el 79,45% diu sentir-se segur o molt segur, el 19,21% com sempre i l’1,34% se sent poc o molt poca assegurança. Els donants rebutjats se senten igual que abans de la pandèmia. Els que ho fan per primera vegada o repeteixen que se senten més segurs. 

La fase que millor valoren els donants del procés és el moment de la donació amb una puntuació de 95,6%, seguit per l'atenció en recepció 93%, l'atenció durant la post donació 92,4% i finalment l'entrevista mèdica 91%.

S'han recollit 2.623 comentaris en la pregunta oberta sobre com es pot millorar el servei ofert. El 66,76% utilitza aquest espai per a expressar el seu agraïment o felicitació. De la resta de comentaris, el més freqüent és sobre el tracte del personal (un 9%), sobre el refrigeri (5,8%), sobre les mesures de protecció (3,5%) i 81 sobre el lloc de donació(3%), entre altres. 
 
 
Reciente
Visto
Comentado