CAIB
Es convoquen ajudes per formar personal investigador
Permetran incorporar catorze estudiants de doctorat a instituts de recerca i empreses
dguni.caib.es 15/07/2020 - 11:27:10
Es convoquen ajudes per formar personal investigador

Permetran incorporar catorze estudiants de doctorat a instituts de recerca i empreses
 
El Govern de les Illes Balears segueix apostant per la recerca com a pilar bàsic del canvi de model econòmic i social. Un total de catorze pre-doctorats es podran incorporan a instituts de recerca i empreses de l’arxipèlag. Això gràcies a les ajudes que ha convocat la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a través de la Direcció General de Política Universitària i Recerca. 

L’objecte de les ajudes és formar personal investigador mitjançant la seva incorporació a Organismes Públics de Recerca i a empreses ubicades a les Illes Balears. El perfil dels contractats és de titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. Hi ha dues modalitats; una on es convoquen dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. L’altra modalitat consisteix en dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades al territori. L’import màxim de la partida és d’1.344.480 euros i té un caràcter pluriennal, del 2020 fins el 2025. 

El director general de Política Universitària i Recerca, Pep Lluís Pons, ha explicat que “amb aquestes ajudes se cerca formar personal investigador amb l’objectiu de generar i incorporar coneixement tant als instituts de recerca com al món empresarial”. Se segueix així la línia encetada la passada legislatura que ha fet que les Illes Balears liderin l’augment d’inversió en R+D i en personal investigador. 
 
Reciente
Visto
Comentado