Capdepera
Ple ordinari
14 de desembre 2017 a les 20:00.Lloc SALÓ DE PLENS
premsacapdepera 14/12/2017 - 16:22:09

El Ple

Rafel Fernandez Mallol, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

DISPOSO:

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 14 / de desembre / 2017 a les 20:00

Lloc SALÓ DE PLENS

No admet participació a distància

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 02/11/2017

2.Expedient 4420/2017. Modificació fitxa i complement especific Zelador d'Obres

3.Expedient 4421/2017. Modificació fitxa i complement especific de Monitor de Ràdio - Cap de Premsa

4.Expedient 2770/2017. Modificació fitxa i complement especific Subinspector de la Policia Local

5.Expedient 2769/2017. Modificació fitxa i complement especific d'Oficial de Policia Local

6.Expedient 2768/2017. Modificació fitxa i complement especific d'Agent de Policia Local

7.Conveni Personal laboral de l'Ajuntament de Capdepera

8.Pacte personal funcionari de l'Ajuntament de Capdepera

9.Pacte sectorial de la Policia Local de Capdepera

10.MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR ENVERS L’APROVACIÓ DEL PIAT A MALLORCA

11.PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CAPDEPERA 2018

B) Activitat de control

12.DECRETS I RESOLUCIONS

C) Precs i preguntes

 

Reciente
Visto
Comentado